Wspólnie dla Gminy Moszczenica

O nas

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica zostało powołane podczas w zebrania założycielskeigo w dniu 14 stycznia 2018 roku. Wzięło w nim udział jedenastu mieszkańców Gminy Moszczenica. Gównym celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna na rzecz budowy społeczenstwa obywatelskiego, rozwoju naukowego, kulturalnego, społeczno-ekonomicznego, ekologicznego, propgaowania kultury fizycznej oraz poprawy bezpiczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Moszczenica. Nie utożsamiamy się z żadną partią polityczną

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica jest wspólnotą osób, które dążą poprzez swoją wolontariacką działalność do utrzymania obecnego dynamicznego trendu rozwoju Gminy Moszczenica. Naszym nadrzędnym celem jest takie kreowanie rozwoju Gminy poprzez m.in. poprzez bezinteresowne pozyskiwanie środków zewnętrznych, wolontariacką pracę na rzecz realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, aby kolejne pokolenia młodych ludzi mogło tutaj znaleźć przyjazne i wysokowykfalifikowane miejsca pracy.

Członkowie Stowarzyszenia są pomysłodawcami oraz autorami dokumentacji kilku dużych projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości przekraczającej 20 mln zł.

Działalność

Pozyskiwanie środków na projekty IT

Jesteśmy autorami wielu dokumentacji technicznych (Programów Funkcjonalno-Użytkowych) oraz wniosków o dotacje, dzięki którym zarówno samorządy jak i podmioty MŚP z terene woj. łódzkiego pozyskały ogromne środki na działania związane z IT oraz promocją.

Realizacja przedsięwzięć związanych ze sportem

Nasi członkowie działają na rzecz rozwoju sportu w Gminie Moszczenica, w szczególności klubu piłkarskiego Włókniarz Moszczenica

Realizacja przedsięwzięć związanych z kulturą

Nasi członkowie wspierają organizację imprez kulturalnych np. Chrześcijańskie Spotkania Młodych, Motofestyn, itp.

Statut Stowarzyszenia

Tutaj możesz pobrać Statut Stowarzyszenia Wspólnie Dla Gminy Moszczenica.

Członkowie

Największym atutem Stowarzyszenia jest wiedza jego członków. Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica bazuje na zespole osób, które posiadają zarówno specjalistyczne wykształcenie jak i ogromne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć pokrywajacych się z celami statutowymi.

Zarząd Stowarzyszenia

PREZES ZARZĄDU Krzysztof Kawnik
Krzysztof Kawnik
Adrian Wojtysiak
Adrian Wojtysiak
WICEPREZES ZARZĄDU
SKARBNIK Michał Lewicki
Michał Lewicki
Jarosław Kaźmierczak
Jarosław Kaźmierczak
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU Michał Karbowiak
Michał Karbowiak
Marcin Korytkowski
Marcin Korytkowski
CZŁONEK ZARZĄDU-SEKRETARZ

Komisja Rewizyjna

Łukasz Toma
Łukasz Toma
Adam Bielawski
Adam Bielawski
Adam Gajda
Adam Gajda

Członkowie

Krzysztof Jędrzejczyk
Krzysztof Jędrzejczyk
Włodzmierz Kaźmierczak

Włodzmierz Kaźmierczak

Inicjatywy

Stowarzyszenie podpisało list intencyjny z GOKiS w Moszczenicy. Celem nawiązanego partnerstwa było wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne na potrzeby realizacji przedsięwzięcia "Wspólnie dla Niepodległej" w ramach Chrześcijańskich Spotkań Młodych 2018 w Moszczenicy.

Stowarzyszenie w partnerstwie z GOKiS w Moszczenicy oraz Urzędem Gminy w Moszczenicy i Szkołą Podstawową w Moszczenicy im. św. Stanisława Kostki wspólnie złożyło wniosek o uzyskanie dotacji w ramach tzw. "małych grantów" na rzecz organizacji wydarzeń promujących kulturę i zwyczaje Powiatu Piotrkowskiego z okazji jego 20 stej rocznicy powstania. Elementy projektu zostaną "wplecione" w cykliczną imprezę organizowaną przez GOKiS jaką jest Motofestyn

Kontakt

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica
ul. Dworcowa 16 A
97-310 Moszczenica
office@WDG.Moszczenica.eu
NIP: 7712898981